URK
Inkubator Innowacyjności 4.0

 

Program Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest przez:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o.

 

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
 
 Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2023 r.
• Całkowita wartość Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0: 2 946 911,90 zł
• Dofinansowanie: 2 652 220,71 zł
• Wkład własny: 294 691,19 zł
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek