URK
LandTAX - system oceny produkcyjności siedlisk

DYSCYPLINA: Nauki leśne 

TYTUŁ: LandTAX- System oceny produkcyjności siedlisk 

OPIS i ZALETY WDROŻENIA: W ramach projektu powstała aplikacja LandTAX, która pozwala na automatyczną ocenę potencjalnej produkcyjności siedlisk dla różnych gatunków drzew leśnych na dowolnym obszarze zlokalizowanym na terenie Polski oraz prognozowanie przyrostu miąższości, nowo zakładanych i istniejących drzewostanów. System LandTAX umożliwia automatyczną ocenę produkcyjności siedlisk dla dowolnego obszaru. Aplikacja ułatwia również optymalizację doboru gatunków pod kątem dostosowania do siedliska oraz spodziewanych efektów ekonomicznych zalesień, w tym produkcji drewna i biomasy. Dotychczas na rynku nie ma narzędzi do określania potencjału wzrostu gatunków lasotwórczych na terenach nieleśnych. Opracowana aplikacja będzie narzędziem dla firm z sektora leśno-drzewnego świadczących usługi z zakresu inwentaryzacji lasów, planowania urządzania leśnego, wyceny nieruchomości, w tym gruntów leśnych oraz terenów potencjalnie przeznaczonych do zalesień. Opracowane rozwiązanie jest również dedykowane zarządzającym lasami prywatnymi, samorządowymi i państwowymi. Opracowany system jest przeznaczony na rynek krajowy z możliwością rozszerzania na rynki międzynarodowe.

TYP INNOWACJI: Produktowa

ZESPÓŁ:

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Socha

Zespół badawczy: dr hab. Paweł Netzel, prof. URK, dr inż. Paweł Hawryło, mgr inż. Luiza Tymińska-Czabańska

BROKER INNOWACJI:

mgr inż. Magdalena Szara-Bąk

MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI: Spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek