URK
New Highways
 
BRANŻA: Inżynieria lądowa i transport
KIEROWNIK: dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK
BROKER: mgr Klaudia Kłeczek
TELEFON: 12 662 44 49
EMAIL: klaudia.kleczek@urk.edu.pl
MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI: spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja
 
W ramach projektu powstała platforma oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne, w formie aplikacji komputerowej, która po wprowadzeniu danych z mapy z zaznaczonym przebiegiem inwestycji liniowej, pozwala na obliczenie i zaprezentowanie całkowitych strat związanych z jej negatywnym oddziaływaniem na grunty rolne. Umożliwia to szybką ocenę wariantów przebiegu inwestycji liniowej oraz wybór najbardziej korzystnego wariantu z punktu widzenia oddziaływania na grunty rolne. Efektem pośrednim jest również możliwość optymalizacji rozmieszczenia wiaduktów autostradowych, kolejowych itp. Obecnie, aby ocenić oddziaływanie odcinka około 2,8 km z wykorzystaniem dotychczasowych metod trzeba poświecić około 50 godzin pracy, podczas gdy prezentowana metoda skraca proces oceny do maksymalnie 30 minut. Dodatkowo opracowane zostały narzędzia wizualizacji, które pozwalają na umieszczenie w przestrzeni autostrady i poza jej oceną negatywnego oddziaływania na grunty rolne, oszacować także aspekt estetyczny związany z zakłóceniem przestrzeni tą budowlą, co pozwala na przybliżoną ocenę walorów estetycznych w danym krajobrazie. Dzięki opracowanej metodzie można szybko i precyzyjnie wybrać najbardziej korzystny wariant przebiegu autostrady.
 
SŁOWA KLUCZOWE: inwestycje liniowe, grunty rolne, aplikacja, analiza oddziaływania
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek