URK
Innowacyjna technologia granulacji surowców mineralnych

DYSCYPLINA: Inżynieria mechaniczna

TYTUŁ: Innowacyjna technologia granulacji surowców mineralnych

OPIS i ZALETY WDROŻENIA: W ramach projektu opracowano innowacyjną technologię granulacji surowców mineralnych oraz stworzono prototyp stanowiska do granulacji. Technologia umożliwia granulację mieszanek mineralnych (rozdrobnienie poniżej 0,5 mm) w jakościowe granulaty.  W pierwszym etapie technologia bazuje na granulacji talerzowej. Drugi etap, po uformowaniu granul, realizowany jest w urządzeniu bębnowym, gdzie dochodzi do utwardzania oraz suszenia granul. Granulaty, wytworzone za pomocą tej technologii, posiadają powtarzalną granulację oraz zwiększoną wytrzymałość mechaniczną. Utworzony prototyp stanowiska pozwala na granulację mieszanek mineralnych charakteryzujących się sypkością z możliwością zastosowania lepiszczy w formie roztworów cieczowych. Dodatkowo możliwe jest wykonywanie granulatów warstwowych np. z powłoką o funkcjonalnych właściwościach (np. o zwiększonej wytrzymałości). Główną innowacyjnością prezentowanej technologii jest możliwość granulacji mieszanek mineralnych o ściśle zdefiniowanej geometrii. Proces ten prowadzony jest dwuetapowo uzyskując możliwość wprowadzenia w drugiej fazie tzw. otoczkowania dodatkową funkcjonalną frakcją. Dodatkowa frakcja pozwala na zwiększenie wytrzymałości lub uzyskanie efektu opóźnionego rozkładu granul w glebie. W drugim etapie granulacji nadawane są cechy wytrzymałościowe granul – oprócz otoczkowania, podstawowym procesem jest zwiększenie gęstości, poprzez intensywne obtaczanie w strumieniu ciepłego powietrza. Możliwość uzyskiwania, takich cech jakościowych granul nawozowych w jednym procesie produkcyjnym jest innowacyjnym rozwiązaniem procesowym.

TYP INNOWACJI: Procesowa (technologiczna), produktowa

ZESPÓŁ:

Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK

Zespół badawczy: dr hab. inż. Marek Wróbel, prof. URK, dr inż. Marcin Jewiarz, prof. URK

BROKER INNOWACJI:

mgr inż. Justyna Warot

MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI: Spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek