URK
Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE (wybór Wykonawcy) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 80 godzin zegarowych w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4
ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 80 godzin zegarowych w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE (w zakresie wyboru Wykonawcy) dotyczące wykonania usługi tj. świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP 5 wynalazków opracowanych w ramach pracy przedwdrożeniowej pn. „Sałata biofortyfikowana organicznymi związkami jodu jako suplement diety w profilaktyce i wspomaganiu leczenia COVID-19”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.
 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące wykonania usługi tj. świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP 5 wynalazków opracowanych w ramach pracy przedwdrożeniowej pn. „Sałata biofortyfikowana organicznymi związkami jodu jako suplement diety w profilaktyce i wspomaganiu leczenia COVID-19”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wyboru Wykonawcy, który podejmie się realizacji zamówienia na opracowanie scenariusza, nagranie oraz postprodukcję 12 filmów informacyjno-promocyjnych, tzw. explainer video, prezentujących naukowca wraz z produktem. Film ma być głównie wykorzystywany do promocji wynalazku przed firmami i inwestorami. Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.
 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


ZAPYTANIE OFERTOWE (szacowanie wartości zamówienia) w zakresie wyboru Wykonawcy, który podejmie się realizacji zamówienia na opracowanie scenariusza, nagranie oraz postprodukcję 12 filmów informacyjno-promocyjnych, tzw. explainer video, prezentujących naukowca wraz z produktem. Film ma być głównie wykorzystywany do promocji wynalazku przed firmami i inwestorami. Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE (Wybór wykonawcy) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 300 godzin zegarowych, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


ZAPYTANIE OFERTOWE (szacowanie wartości zamówienia) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 300 godzin zegarowych, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia)

dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup materiałów i odczynników niezbędnych do wykonania badań i analiz w ramach realizacji Pracy Przedwdrożeniowej pt. „Sałata biofortyfikowana organicznymi związkami jodu jako suplement diety w profilaktyce i leczeniu COVID-19”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE (szacowanie wartości zamówienia) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 300 godzin zegarowych, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE (wybór Wykonawcy) w zakresie opracowania metody wizualizacji strefy centralnej miasta z wykorzystaniem danych pozyskanych z GUGiK oraz danych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem transakcji, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


ZAPYTANIE OFERTOWE (wybór Wykonawcy) w zakresie opracowania kryteriów selekcji mających na celu m. in. usunięcie transakcji nierynkowych oraz ewentualnych błędów z bazy danych o nieruchomościach będących przedmiotem transakcji, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


ZAPYTANIE OFERTOWE (w oszacowania wartości zamówienia) w zakresie opracowania metody wizualizacji strefy centralnej miasta z wykorzystaniem danych pozyskanych z GUGiK oraz danych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem transakcji, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) w zakresie opracowania kryteriów selekcji mających na celu m. in. usunięcie transakcji nierynkowych oraz ewentualnych błędów z bazy danych o nieruchomościach będących przedmiotem transakcji, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach". 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup 4 rodzajów kitów ELISA, 96 dołkowych, typu Sandwich (po 4 sztuki z każdego rodzaju) umożliwiających określenie stężenia cytokin prozapalnych u bydła, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.
 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik 3 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia

Załącznik 4 - Oświadczenie RODO


Zapytania ofertowe w celu wyboru Wykonawcy usługi tj. wizualizacja 3D autostrady w rzucie na ortofotomapę lub na mapę topograficzną na podstawie zdjęć panoramicznych 3D z wkreśloną autostradą w krajobrazie a także wykorzystanie wykonanych w terenie zdjęć cyfrowych i prezentacja panoramicznego obrazu z wpasowaniem projektowanej budowli autostradowej.


Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o kompetencjach, potencjale i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik 4 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia

Załącznik 5 - Oświadczenie RODOZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup 4 rodzajów kitów ELISA, 96 dołkowych, typu Sandwich (po 4 sztuki z każdego rodzaju) umożliwiających określenie stężenia cytokin prozapalnych u bydła, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu wyboru Wykonawcy) na udzielenie licencji do korzystania z bazy danych obejmującej lata od 1996 do 2019 roku, zawierającej informacje dotyczące transakcji nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Krakowa, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”..

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące wykonania usługi tj. wizualizacja 3D autostrady w rzucie na ortofotomapę lub na mapę topograficzną na podstawie zdjęć panoramicznych 3D z wkreśloną autostradą w krajobrazie a także wykorzystanie wykonanych w terenie zdjęć cyfrowych i prezentacja panoramicznego obrazu z wpasowaniem projektowanej budowli autostradowej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia)

w zakresie udzielenia licencji do korzystania z bazy danych obejmującej lata od 1996 do 2019 roku zawierającej informacje dotyczące transakcji nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Krakowa, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania usługi sekwencjonowania NGS,

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
Załącznik 3 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia.
Załącznik 4 - Oświadczenie RODO.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru Wykonawcy usług brokera technologii,

w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia)

na świadczenie kompleksowych usług brokera technologii w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru Wykonawcy usługi tj. opracowanie i budowa modelu oceny oddziaływania inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów rolnych mających zastosowanie w modelowaniu przebiegu,

 w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o kompetencjach, potencjale i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik 4 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia
Załącznik 5 - Oświadczenie RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia)

 w zakresie dostawy bazy danych obejmującej lata od 1996 do 2019 roku zawierającej informacje dotyczące transakcji nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Krakowa, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia)

dotyczące wykonania usługi sekwencjonowania NGS, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowy

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia)

dotyczące wykonania usługi tj. opracowanie i budowa modelu oceny oddziaływania inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów rolnych mających zastosowanie w modelowaniu przebiegu, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


Zaproszenie do składania ofert – usługa wykonania czynności brokera technologii.

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na usługę wykonania czynności brokera technologii. W projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


Zaproszenie do składania ofert – usługa wykonania czynności przeprowadzenia warsztatów pn. „Startup School UR” w formule online
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na usługę przeprowadzenia warsztatów pn. „Startup School UR” w formule online, dla powstających w Uczelni startupów, tworzonych przez zespoły badawcze. W projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Protokół wyboru wykonawcy


Zaproszenie do składania ofert – szacowanie usługi wykonania czynności brokera technologii

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na usługę wykonania czynności brokera technologii. W projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie

Formularz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek