URK
Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE (szacowanie wartości zamówienia) w zakresie wyboru Wykonawcy, który podejmie się realizacji zamówienia polegającego na organizacji oraz przeprowadzeniu szkolenia dla brokerów technologii dotyczącego: komunikacji interpersonalnej, komunikacji na spotkaniach biznesowych, barier i efektywności podczas komunikacji, metod radzenia sobie ze stresem, motywacji wewnętrznej a zewnętrznej, lider a zespół, komunikacja niewerbalna, wystąpień publicznych (praktyki stosowane w prezentacjach publicznych), budowania autorytetu, argumentacji, wywierania wpływu.
Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2023-10-12

= = =

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (wybór Wykonawcy) dotyczące wykonania usługi tj. osadzenia 3 filmów płaskich na filmie VR w formacie 3D, dostawy 1 kompletu urządzenia naukowego do demonstracji technologii składającego się z Gogli VR oraz telefonu komórkowego i udzielenie rocznej licencji na korzystanie z platformy VR, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Opublikowano: 2023-05-08

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące wykonania usługi w zakresie osadzenia 3 filmów płaskich na filmie VR w formacie 3D, dostawy 1 kompletu urządzenia dydaktyczno-naukowego do demonstracji technologii składającego się z Gogli VR oraz telefonu komórkowego i udzielenie rocznej licencji na korzystanie z platformy VR, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2023-04-06

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) w zakresie wyboru Wykonawcy, który podejmie się realizacji zamówienia polegającego na przeprowadzeniu warsztatów dotyczących modelowania biznesowego, monetyzacji, pricingu oraz budowania i testowania MVP dla brokerów technologii; dostarczeniu metodyk w formie fizycznego produktu użytecznych dla brokerów technologii. Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


Opublikowano: 2023-04-05

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (wybór Wykonawcy) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 80 godzin zegarowych w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Opublikowano: 2023-01-20

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 80 godzin zegarowych w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2023-01-10

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w zakresie wyboru Wykonawcy) dotyczące wykonania usługi tj. świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP 5 wynalazków opracowanych w ramach pracy przedwdrożeniowej pn. „Sałata biofortyfikowana organicznymi związkami jodu jako suplement diety w profilaktyce i wspomaganiu leczenia COVID-19”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Opublikowano: 2022-11-15

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące wykonania usługi tj. świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP 5 wynalazków opracowanych w ramach pracy przedwdrożeniowej pn. „Sałata biofortyfikowana organicznymi związkami jodu jako suplement diety w profilaktyce i wspomaganiu leczenia COVID-19”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2022-10-28

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wyboru Wykonawcy, który podejmie się realizacji zamówienia na opracowanie scenariusza, nagranie oraz postprodukcję 12 filmów informacyjno-promocyjnych, tzw. explainer video, prezentujących naukowca wraz z produktem. Film ma być głównie wykorzystywany do promocji wynalazku przed firmami i inwestorami. Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Opublikowano: 2022-03-21

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (szacowanie wartości zamówienia) w zakresie wyboru Wykonawcy, który podejmie się realizacji zamówienia na opracowanie scenariusza, nagranie oraz postprodukcję 12 filmów informacyjno-promocyjnych, tzw. explainer video, prezentujących naukowca wraz z produktem. Film ma być głównie wykorzystywany do promocji wynalazku przed firmami i inwestorami. Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2022-03-09

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (Wybór wykonawcy) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 300 godzin zegarowych, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Opublikowano: 2022-01-20

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (szacowanie wartości zamówienia) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 300 godzin zegarowych, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-12-20

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup materiałów i odczynników niezbędnych do wykonania badań i analiz w ramach realizacji Pracy Przedwdrożeniowej pt. „Sałata biofortyfikowana organicznymi związkami jodu jako suplement diety w profilaktyce i leczeniu COVID-19”, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-11-10

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (szacowanie wartości zamówienia) w zakresie zakupu pakietu specjalistycznych usług prawnych w wymiarze 300 godzin zegarowych, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-11-09

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (wybór Wykonawcy) w zakresie opracowania metody wizualizacji strefy centralnej miasta z wykorzystaniem danych pozyskanych z GUGiK oraz danych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem transakcji, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Opublikowano: 2021-08-24

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (wybór Wykonawcy) w zakresie opracowania kryteriów selekcji mających na celu m. in. usunięcie transakcji nierynkowych oraz ewentualnych błędów z bazy danych o nieruchomościach będących przedmiotem transakcji, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Opublikowano: 2021-08-24

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w oszacowania wartości zamówienia) w zakresie opracowania metody wizualizacji strefy centralnej miasta z wykorzystaniem danych pozyskanych z GUGiK oraz danych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem transakcji, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-07-06

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) w zakresie opracowania kryteriów selekcji mających na celu m. in. usunięcie transakcji nierynkowych oraz ewentualnych błędów z bazy danych o nieruchomościach będących przedmiotem transakcji, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach". 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-07-06

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup 4 rodzajów kitów ELISA, 96 dołkowych, typu Sandwich (po 4 sztuki z każdego rodzaju) umożliwiających określenie stężenia cytokin prozapalnych u bydła, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik 3 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia
Załącznik 4 - Oświadczenie RODO


Opublikowano: 2021-06-28

= = =

Zapytania ofertowe w celu wyboru Wykonawcy usługi tj. wizualizacja 3D autostrady w rzucie na ortofotomapę lub na mapę topograficzną na podstawie zdjęć panoramicznych 3D z wkreśloną autostradą w krajobrazie a także wykorzystanie wykonanych w terenie zdjęć cyfrowych i prezentacja panoramicznego obrazu z wpasowaniem projektowanej budowli autostradowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o kompetencjach, potencjale i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik 4 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia
Załącznik 5 - Oświadczenie RODO


Opublikowano: 2021-06-22

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup 4 rodzajów kitów ELISA, 96 dołkowych, typu Sandwich (po 4 sztuki z każdego rodzaju) umożliwiających określenie stężenia cytokin prozapalnych u bydła, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-06-10

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu wyboru Wykonawcy) na udzielenie licencji do korzystania z bazy danych obejmującej lata od 1996 do 2019 roku, zawierającej informacje dotyczące transakcji nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Krakowa, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Opublikowano: 2021-05-17

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące wykonania usługi tj. wizualizacja 3D autostrady w rzucie na ortofotomapę lub na mapę topograficzną na podstawie zdjęć panoramicznych 3D z wkreśloną autostradą w krajobrazie a także wykorzystanie wykonanych w terenie zdjęć cyfrowych i prezentacja panoramicznego obrazu z wpasowaniem projektowanej budowli autostradowej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-05-10

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) w zakresie udzielenia licencji do korzystania z bazy danych obejmującej lata od 1996 do 2019 roku zawierającej informacje dotyczące transakcji nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Krakowa, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-04-22

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania usługi sekwencjonowania NGS,

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
Załącznik 3 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia.
Załącznik 4 - Oświadczenie RODO.


Opublikowano: 2021-04-22

= = =


ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru Wykonawcy usług brokera technologii, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-04-19

= = =


ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) na świadczenie kompleksowych usług brokera technologii w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-04-01

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru Wykonawcy usługi tj. opracowanie i budowa modelu oceny oddziaływania inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów rolnych mających zastosowanie w modelowaniu przebiegu - w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o kompetencjach, potencjale i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik 4 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia
Załącznik 5 - Oświadczenie RODO


Opublikowano: 2021-03-30

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) w zakresie dostawy bazy danych obejmującej lata od 1996 do 2019 roku zawierającej informacje dotyczące transakcji nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Krakowa, w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-03-30

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące wykonania usługi sekwencjonowania NGS, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowy

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-03-26

= = =

ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dotyczące wykonania usługi tj. opracowanie i budowa modelu oceny oddziaływania inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów rolnych mających zastosowanie w modelowaniu przebiegu, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


Opublikowano: 2021-03-12

= = =

Zaproszenie do składania ofert – usługa wykonania czynności brokera technologii.
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na usługę wykonania czynności brokera technologii. W projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1


= = =
 Opublikowano: 2021-01-28

Zaproszenie do składania ofert – szacowanie usługi wykonania czynności brokera technologii
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na usługę wykonania czynności brokera technologii. W projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie
Formularz


Opublikowano: 2020-12-10

 

= = =

Zaproszenie do składania ofert – usługa wykonania czynności przeprowadzenia warsztatów pn. „Startup School UR” w formule online
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na usługę przeprowadzenia warsztatów pn. „Startup School UR” w formule online, dla powstających w Uczelni startupów, tworzonych przez zespoły badawcze. W projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Protokół wyboru wykonawcy


Opublikowano: 2020-11-16
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek