URK
Konkurs "Grant na spin-off"

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KONCEPCJĘ SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF PT. „GRANT NA SPIN-OFF

Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich pomysłów na założenie i prowadzenie spółki typu spin-off, której działalność będzie opierać się na wynikach badań naukowych i/lub prac rozwojowych o charakterze innowacyjnym.

Na potrzeby Konkursu przez pojęcie „spółka typu spin-off” należy rozumieć przedsiębiorstwo powstałe w celu wdrożenia wiedzy i technologii wypracowanych przez przedstawicieli środowiska akademickiego Uczelni.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady naboru i oceny Zgłoszeń Konkursowych oraz pozostałe szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Konkursie.

Regulamin uczestnictwa w konkursie na najlepszą koncepcję spółki typu spin-off pt. „Grant na spin-off” Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2  - Oświadczenie uczestnika konkursu o autorstwie zgłoszonej koncepcji na spółkę typu spin-off i akceptacji Regulaminu


WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KONCEPCJĘ SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF PT. „GRANT NA SPIN-OFF”

Laureaci konkursu:

- Koncepcja Inno-Tech Environment Polska 

- Koncepcja Roślinny raj

 

Wykaz zgłoszeń:

Proponowana nazwa spółki spin-off

Ocena

Inno-Tech Environment Polska Sp. z o.o.

65,7

Roślinny raj

58,5

SMART4EST – SMArt Monitoring for European Forests

54,3

HortiLab: enology and plant science

38,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek