URK
Metoda delimitacji strefy centralnej miasta

DYSCYPLINA: Inżynieria lądowa i transport

TYTUŁ: Metoda delimitacji strefy centralnej miasta

OPIS I ZALETY WDROŻENIA: W ramach projektu powstała metoda delimitacji strefy centralnej miasta, która może zostać wykorzystana we wstępnym etapie procesu planowania przestrzennego do rozpoznania badanej przestrzeni i zbadania sposobu jej wykorzystania przez ludzi. Produktem jest mapa poziomów zurbanizowania oraz mapa cen nieruchomości w mieście Kraków, co umożliwi obiektywne wyznaczenie granic strefy centralnej w tym mieście. Wiedząc, gdzie przebiegają granice strefy centralnej miasta, można zoptymalizować położenie handlu i usług, zakładów przemysłowych czy osiedli mieszkaniowych. Opracowanie wyniki mogą zostać wykorzystane do planowania zintegrowanego przy sporządzaniu planów inwestycji. Produkt powstał dzięki wykorzystaniu autorskiej metody określania poziomu zurbanizowania terenu wzbogaconej o analizę rynku nieruchomości. Metodę tę można zastosować do dowolnego obszaru na świecie. Innowacyjność metody delimitacji strefy centralnej miasta, wykorzystującej dane katastralne oraz dane z rynku nieruchomości, polega na nowym sposobie wykorzystania tych danych. Stanowią one źródło informacji o zjawiskach przestrzennych zachodzących na dużych obszarach, a nie jak dotychczas – o pojedynczych działkach czy nieruchomościach.

TYP INNOWACJI: Produktowa

ZESPÓŁ:

Kierownik: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska

Zespół badawczy: mgr inż. Małgorzata Frosik

BROKER INNOWACJI:

mgr inż. Adelina Kasprzak

MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI: Spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek