URK
Metoda delimitacji strefy centralnej miasta
 
BRANŻA: Inżynieria lądowa i transport
KIEROWNIK: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
BROKER: mgr inż. Adelina Kasprzak
TELEFON: 12 662 44 49
EMAIL: adelina.kasprzak@urk.edu.pl
MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI: spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja
 
W ramach projektu powstała metoda delimitacji strefy centralnej miasta, która może zostać wykorzystana we wstępnym etapie procesu planowania przestrzennego do rozpoznania badanej przestrzeni i zbadania sposobu jej wykorzystania przez ludzi. Produktem jest mapa poziomów zurbanizowania oraz mapa cen nieruchomości w mieście Kraków, co umożliwi obiektywne wyznaczenie granic strefy centralnej w tym mieście. Wiedząc, gdzie przebiegają granice strefy centralnej miasta, można zoptymalizować położenie handlu i usług, zakładów przemysłowych czy osiedli mieszkaniowych. Opracowanie wyniki mogą zostać wykorzystane do planowania zintegrowanego przy sporządzaniu planów inwestycji. Produkt powstał dzięki wykorzystaniu autorskiej metody określania poziomu zurbanizowania terenu wzbogaconej o analizę rynku nieruchomości. Metodę tę można zastosować do dowolnego obszaru na świecie. Innowacyjność metody delimitacji strefy centralnej miasta, wykorzystującej dane katastralne oraz dane z rynku nieruchomości, polega na nowym sposobie wykorzystania tych danych. Stanowią one źródło informacji o zjawiskach przestrzennych zachodzących na dużych obszarach, a nie jak dotychczas – o pojedynczych działkach czy nieruchomościach.
 
SŁOWA KLUCZOWE: urbanizacja, analiza, rynek nieruchomości, podział gruntów, rozwój miasta
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek