URK
Informatorium Doradcze

 

ADRESAT

PRZEZNACZENIE

DANE KONKURSU

PLANOWANA DATA NABORU

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja naukowe

Rolnictwo, żywność, procesy i technologie żywieniowe. Ekologia.

ERA-NET CORE Organic Cofund

I kwartał 2021

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

04.01.2021 – 26.02.2021

Jednostki naukowe;

Konsorcja jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw

Wsparcie praktycznego wsparcia wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO V – program krajowy

04.01.2021 – 26.02.2021

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja

Zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi.

EJP Soil program międzynarodowy

I – II kwartał 2021

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski

Wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju

Konkurs Eurostars-2

30.11.2020 – 04.02.2021

Jednostki naukowe, szczególnie doktoranci, nauczyciele akademiccy

Wsparcie rozwoju młodej kadry naukowej, a w szczególności wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową.

Konkurs LIDER XII - program krajowy

18.01.2021 – 18.03.2021

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja

Rozwój badań i innowacji, w tym związanych z walką Covid-19

Horyzont Europa

I kwartał 2021

Jednostki naukowe;

Przedsiębiorstwa;

Konsorcja

Wsparcie innowacyjnych rozwiązań, przeznaczonych do wdrożenia w działalności gospodarczej

Konkurs Szybka Ścieżka

I kwartał 2021

Konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów

Program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG

5.02.2021 – 5.04.2021

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) - w rolnictwie

ERA-NET Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation” – program międzynarodowy

I kwartał 2021 (termin naboru jest orientacyjny)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek