URK
Mobilne CTT

BEZPŁATNE DRUGIE SZKOLENIE ON-LINE DOTYCZĄCE APLIKOWANIA W KONKURSIE TANGO 5

 W RAMACH

 „MOBILNEGO CTT”

 „SZANSA NA WDROŻENIA BADAŃ PODSTAWOWYCH”

 

TERMIN: 18 MAJA 2021, GODZINA: 10:00

 

Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad wnioskowania w trwającym konkursie TANGO 5.

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO 5 jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. To już piąty konkurs organizowany w ramach tej inicjatywy.

W konkursie TANGO 5 można aplikować w ramach trzech różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań:

Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce A oraz C jest projekt bazowy – projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do złożenia wniosku w ramach konkursu TANGO V. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

BUDŻET KONKURSU

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 30 000 000 zł, przy czym środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w poszczególnych ścieżkach wynoszą odpowiednio:

Ścieżka A – 6 000 000 zł

Ścieżka B – 6 000 000 zł

Ścieżka C – 18 000 000 zł

 

DOFINASOWANIE

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

Ścieżka A – 250 000 zł (w tym maksymalnie 150 000 zł na prace B+R);

Ścieżka B – 3 000 000 zł;

Ścieżka C – 3 000 000 zł (w tym maksymalnie 100 000 zł na prace koncepcyjne).

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

TERMINY

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym z podziałem na rundy:

 

Runda 1

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2021 roku

Zakończenie naboru wniosków: 30 kwietnia 2021 roku

Runda 2

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 maja 2021 roku

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00)

Wyniki konkursu: Do 8 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków

TERMIN: 18 MAJA 2021, GODZINA: 10:00

Spotkanie odbędzie się online dn. 18.04.2021 r. w godz. 10:00 do 11:10 i zostało utworzone w programie MS Teams pn. „TANGO 5 - spotkanie informacyjne dla pracowników UR”.

  

WEŹ UDZIAŁ

 

Ścieżka dostępu do spotkania na MS Teams: Zespoły → Ikonka: Dołącz do Zespołu lub utwórz nowy (prawy górny róg) → Ikonka: Dołącz do Zespołu wpisując kod: mmifxnp

 

I ETAP: 10:00 - 11:00

 

W ramach doradztwa praktycznego broker technologii UR, Pan mgr Wojciech Borówka, przedstawi:

– warunki udziału w konkursie,

– aktualne wytyczne dotyczące konkursu TANGO 5,

– praktyczną wiedzę w zakresie sporządzania wniosku aplikacyjnego w aspekcie komercjalizacji,

– rolę brokera w konkursie.

 

II ETAP: 11:00 – 11:10

W ramach szkolenia Pani kierownik Zespołu Projektów Badawczo-Rozwojowych - Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów mgr Katarzyna Wójcik, przedstawi:

- zasady pomocy w przygotowywaniu wniosków oraz dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- zasady weryfikacji formalnej wniosków o finansowanie projektów.

ZAPRASZAMY!

 

 


BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE DOTYCZĄCE APLIKOWANIA W KONKURSIE TANGO 5

 W RAMACH

„MOBILNEGO CTT”

„SZANSA NA WDROŻENIA BADAŃ PODSTAWOWYCH”

TERMIN: 13 KWIETNIA 2021, GODZINA: 10:00

Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad wnioskowania w trwającym konkursie TANGO 5.

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO 5 jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. To już piąty konkurs organizowany w ramach tej inicjatywy.

W konkursie TANGO 5 można aplikować w ramach trzech różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań:

Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce A oraz C jest projekt bazowy – projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do złożenia wniosku w ramach konkursu TANGO V. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

BUDŻET KONKURSU

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 30 000 000 zł, przy czym środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w poszczególnych ścieżkach wynoszą odpowiednio:

Ścieżka A – 6 000 000 zł

Ścieżka B – 6 000 000 zł

Ścieżka C – 18 000 000 zł

 

DOFINASOWANIE

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

Ścieżka A – 250 000 zł (w tym maksymalnie 150 000 zł na prace B+R);

Ścieżka B – 3 000 000 zł;

Ścieżka C – 3 000 000 zł (w tym maksymalnie 100 000 zł na prace koncepcyjne).

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

 

TERMINY

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym z podziałem na rundy:

Runda 1

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2021 roku

Zakończenie naboru wniosków: 30 kwietnia 2021 roku

Runda 2

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 maja 2021 roku

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00)

Wyniki konkursu: Do 8 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków

 

TERMIN: 13 KWIETNIA 2021, GODZINA: 10:00

 

Spotkanie odbędzie się online dn. 13.04.2021 r. w godz. 10:00 do 11:10 i zostało utworzone w programie MS Teams pn. „TANGO 5 - spotkanie informacyjne dla pracowników UR”.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93b96c36bfb5431aa5a3b9f72a8e0fbb%40thread.tacv2/conversations?groupId=b90331f2-9e29-4be8-a726-96b5c74c0571&tenantId=128fe9d3-f95e-4a5f-8391-f1c6365e7278

 

Ścieżka dostępu do spotkania na MS Teams: Zespoły → Ikonka: Dołącz do Zespołu lub utwórz nowy (prawy górny róg) → Ikonka: Dołącz do Zespołu wpisując kod: mmifxnp

 

I ETAP: 10:00 - 11:00

W ramach doradztwa praktycznego broker technologii UR, Pan mgr Wojciech Borówka, przedstawi:

– warunki udziału w konkursie,

– aktualne wytyczne dotyczące konkursu TANGO 5,

– praktyczną wiedzę w zakresie sporządzania wniosku aplikacyjnego w aspekcie komercjalizacji,

– rolę brokera w konkursie.

II ETAP: 11:00 – 11:10

W ramach szkolenia Pani kierownik Zespołu Projektów Badawczo-Rozwojowych - Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów mgr Katarzyna Wójcik, przedstawi:

- zasady pomocy w przygotowywaniu wniosków oraz dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- zasady weryfikacji formalnej wniosków o finansowanie projektów.

Serdecznie zapraszamy.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników naszego Uniwersytetu do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym Konkursów: „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz „Startup School UR”, organizowanych w ramach Projektu „Inkubator innowacyjności 4.0".

Spotkanie odbędzie się online dn. 28.10.2020 r. w godz. 10:00 do 11:15 i zostało utworzone w programie MS Teams pn. Spotkanie informacyjne dla konkursów: Grant na Innowacje - Edycja 2, Startup School UR

Ścieżka dostępu do spotkania na MS Teams: Zespoły → Ikonka: Dołącz do Zespołu lub utwórz nowy (prawy górny róg) → Ikonka: Dołącz do Zespołu wpisując kod: vt0g1ns

Agenda:

10:00 – 10:45 –

Omówienie procedur i dokumentów związanych z Konkursem „Grant na Innowacje – Edycja II" - mgr Wojciech Borówka – Broker Innowacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Omówienie procedur i dokumentów związanych z Konkursem „Startup School UR" - mgr inż. Wojciech Przywała – Broker Technologii Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

10:45 – 11:15 – Dyskusja i pytania

Cykl spotkań informacyjnych odbędzie się w następujących terminach:

  • 28.10.2020 roku (środa) w godz. 10:00 do 11:15,
  • 04.11.2020 roku (środa) w godz. 10:00 do 11:15,
  • 12.11.2020 roku (czwartek) w godz. 10:00 do 11:15.

Konkursy są dofinansowane z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursów są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Zapraszamy do udziału!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Patrycja Witek